Kalkulator Zakat

  • Zakat Profesi
  • Zakat Mal
  • Zakat Perniagaan
  • Getting Started
    Kalkulator Zakat

Ayo hitung zakat kamu!

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

masukkan jumlah hartamu dan kalkulator kami akan menghitung jumlah zakatnya.

Permenag Nomor 52 Tahun 2014
Permenag Nomor 69 Tahun 2015